Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Omvärldsbevakning

Här har BUS ambitionen att presentera aktuell forskning, uppsatser, intressanta seminarier, böcker och annat med anknytning till yrkesrollens utveckling.

Styrkan med denna sida är om vi alla kan hjälpas åt att bidra med material. Skicka nyheter, rapporter, länkar och annat med anknytning till rubriken till Anna Nilsson.

Forskningsrapport - Julia Callegari (januari-2019)
Julia Callegari har fått en artikel publicerad, en forskningsöversikt som fokuserar på vilka genusmönster som framträder i hur hushåll fattar beslut om, tillägnar och hanterar skulder och krediter.Den kan ni läsa här:  2019-01-30_Gendered d.pdf »
Forskningsprojekt om BUS

Forskningsprojektet "Kön och Skuld - Budget- och skuldrådgivares förklaringsmodeller och hjälpstrategier i arbete med par, kvinnor och män med skuldproblematik" har startats under 2016.  Syftet är att studera arbetet inom den kommunala budget- och skuldrådgivningen utifrån ett genusperspektiv. I relation till budget- och skuldrådgivares betydelse för hur välfärden fördelas till en grupp som är ekonomiskt och socialt utsatt är kunskapen kring vilka metoder och arbetssätt BUS jobbar efter låg, speciellt ur ett genusperspektiv. Forskning från andra delar av välfärdssystemet visar att socialarbetaren tenderar att förstå och bedöma den hjälpsökandes situation olika beroende på om den sökande är en man eller kvinna. Den forskning som finns kring överskuldsatta visar också att genusstereotypa beteenden, både inom parrelationer och som ensamstående, har en betydelse i hur skulden uppkom och i vilken grad den överskuldsatta vänder sig till samhället för att få hjälp. Genus framträder alltså som en viktigt variabel både i relation till att förstå skuldproblematikens uppkomst ur den skuldsattes perspektiv och för att förstå bedömningarna som görs av den professionella.


Studien kommer att bedrivas under åren 2016-2019 och kommer att genomföras i form av individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Forskningsgruppen utgörs av professor Christian Kullberg, docent Pernilla Liedgren och doktorand Julia Callegari, samtliga verksamma i socialt arbete vid Mälardalens Högskola.


Har ni frågor kring projektet är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon ur forskningsgruppen:

Julia Callegari, doktorand
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola (julia.callegari@mdh.se)

 Christian Kullberg, professor
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola (christian.kullberg@mdh.se)

Pernilla Liedgren, docent
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola (pernilla.liedgren@mdh.se)

 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se