Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Programförklaring

 Under ett gemensamt namn - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - gör vi oss:

 

  • synliga som opinionsbildare och remissinstans till regering, riksdag, departement och myndigheter
  • tydliga i kommunikationen med media, myndigheter och allmänhet
  • delaktiga genom samarbete/samverkan med olika myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer


Kvalificerad rådgivning i kommuner/stadsdelar kräver en professionell handläggning. För att stärka yrkesrollen driver vi:

 

  • utveckling och utbildning av gemensamma arbetsmetoder
  • stöd och stimulans för utveckling av lokala/regionala nätverk


Föreningen stödjer hållbara och effektiva arbetsmetoder som är till ekonomisk och social nytta för samhället. Hit hör:

 

  • kreativa lösningar och alternativ som visar på möjligheter för att lösa varje enskilt ärende
  • förebyggande arbete för att nå olika och nya grupper i samhället


Föreningen och dess medlemmar värnar om värderingarna:

 

  • professionalism
  • opartiskhet

 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se