Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Rapporter och uppsatser
 
"Budget- och skuldrådgivarens yrkesroll: om professionella normer, nätverk och handlingsfrihet"

Uppsatsens problemformulering utgår från hur budget- och skuldrådgivarens yrkesroll skapas och upprätthålls. Syftet med studien är att förstå under vilka förutsättningar budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller sin yrkesroll, samt hur yrkesrollen kan förstås utifrån handlingsutrymmet som tjänstemän ibland har när det gäller att påverka implementering av policy inom offentlig verksamhet. Syftet med studien är även att förstå hur yrkesföreningen bidrar till att budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller en gemensam yrkesidentitet. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 
- Vilka förutsättningar bidrar till att skapa och upprätthålla budget- och skuldrådgivarens yrkesroll? 
- Hur kan yrkesrollen förstås utifrån handlingsutrymmet att påverka implementering av policy som finns inom offentlig verksamhet?
- Vilken roll har yrkesföreningen i skapande och upprätthållande av budget- och skuldrådgivarnas yrkesidentitet?
 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se