Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
BUS-föreningens styrelse
Här hittar du kontaktinformation till BUS-föreningens styrelse.
Du kan också läsa mer om våra olika uppdrag. 

Våra aktuella styrdokument:

Ordförande
Bodil Hallin
Budget- och skuldrådgivning
Stadshuset, Centralgatan 20, 263 38 HÖGANÄS
Tel: 042-33 72 32
E-post: bodil@busforeningen.se


ÖVRIGA UPPDRAG:
 • Kontaktperson Konsumentverket
 • Kontaktperson Kronofogden
 • Samverkansråd mot överskuldsättning

Vice ordförande & Regionansvarig Norr

Peter Hedström
Konsument Skellefteå
Trädgårdsgatan 7, 931 85 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-73 57 42   
E-post: peter@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
 • Konferensansvarig
 • Konsumentverkets insynsråd
 • Kontaktperson BOSS
 • Kontakt FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare)
 • Kontakt valberedningen
Kassör

Anna Nilsson 
Bodens kommun, 961 86  BODEN
Tel: 0921-629 29    
E-post: anna@busforeningen.se


ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Konferensansvarig
 • Webb och IT
 • Löneenkät
 • Nyhetsbrev
Medlemsansvarig

Anita Grankvist
Budget- och skuldrådgivningen
Piteå kommun, Svartuddsvägen 1, 941 85 PITEÅ
Tel: 0911-69 71 22   
E-post: anita@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSUPPDRAG:
 • Konferensansvarig
 • Löneenkät
 • Portalens "Fråga en kollega"
Sekreterare

Lena Svensson
Kansliet Kommunstyrelseförvaltningen
Haninge kommun, 136 81 HANINGE
Tel: 08-606 80 26   
E-post: lena@busforeningen.se 

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Strategiska Samverkansgruppen (där ingår även Konsumentverket, Kronofogden, SKL)
 • Kronofogdens Intressentråd
 • Rättsfall
 • Kontaktperson YPOS (Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige)
 • Kontaktperson övriga föreningsuppdrag
Regionansvarig Syd

Marie-Louise Olsson
Budget- och skuldrådgivning
Trelleborgs kommun, 231 23 TRELLEBORG
Tel: 0410-73 31 96   
E-post: marie-louise@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
 • Samverkan inkassobolag
 • Kontaktperson samverkan Rikspolisen
Regionansvarig Mellan

Åsa Löfvenhaft
Laxå kommun
695 80  LAXÅ
Tel: 0584-47 32 11
E-post: asa.@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
 • Kronofogdens Intressentråd
 • Webb och IT
 • Samverkan inkassobolag
 • Indrivningsgruppen
 • Löneenkät

Regionansvarig Väst

Charlotta Movitz Dahlgren
Budget- och skuldrådgivning
Kungsgatan 55, 501 80  BORÅS
Tel: 033-35 75 95
E-post: charlotta@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
 • Samverkan inkassobolag
 • Kontaktperson Nationellt Bedrägericenter

Regionansvarig Öst

Carina Brehmer
Medborgarkontor City
Linköpings kommun, 581 81 LINKÖPING
Tel: 013-26 38 03
E-post: carina@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
Övriga föreningsuppdrag
Tina Sjödahl och Ingela Pedersén - Gilla Din Ekonomi
Ingvor Fahlén - Samverkansråd mot överskuldsättning
Marie Magnusson - Expert utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)
 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se