Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
BUS-föreningens styrelse
Här hittar du kontaktinformation till BUS-föreningens styrelse.
Du kan också läsa mer om våra olika uppdrag. 

Våra aktuella styrdokument:

Ordförande
Åsa Löfvenhaft
Budget- och skuldrådgivning
Laxå kommun, 695 80 LAXÅ
Tel: 0584-473 211 
E-post: asa@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Kontaktperson Konsumentverket
 • Kontaktperson Kronofogden
 • Kontaktperson Finansinspektionen
 • Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner
 • Konferensansvarig
 • Webb och IT
 • Löneenkät

Vice ordförande

Peter Hedström
Konsument Skellefteå
Trädgårdsgatan 7, 931 85 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-73 57 42   
E-post: peter@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSUPPDRAG:
 • Löneenkät
 • Konferensansvarig
 • Kontaktperson BOSS+
 • Kontakt FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare)
 • Kontakt YPOS (Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige)
Kassör

Marita Stureson
Klippans kommun
Kommunikationsavdelningen (Budget- och skuldrådgivning) 264 80 KLIPPAN
Tel: 0435-285 51    
E-post: marita@busforeningen.se
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Konferensansvarig
 • Utbildningsansvarig
 • Fokusgrupp "Ett bredare utbildningsutbud"
 • Nyhetsbrev
Medlemsansvarig

Rebecka Svensson
Budget- och skuldrådgivningen i Karlshamn
Förvaltningen för arbete och välfärd
374 81 KARLSHAMN
Tel: 0454-56 32 32 
E-post: rebecka@busforeningen.se
ÖVRIGA STYRELSUPPDRAG:
 • Utbildningsansvarig
 • Fokusgrupp "Ett bredare utbildningsansvar"
 • Rättsfall
 • Kronofogdens Intressentråd
 • Portalens "Fråga en kollega"
Sekreterare

Anna Claesson
Budget- och skuldrådgivning, IFO Socialförvaltningen
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN
Tel: 0271-576 05  
E-post: anna.c@busforeningen.se 
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Strategiska Samverkansgruppen (där ingår även Konsumentverket, Kronofogden, SKL)
 • Nyhetsbrev
Regionansvarig

Marie-Louise Olsson
Budget- och skuldrådgivning
Trelleborgs kommun, 231 23 TRELLEBORG
Tel: 0410-73 31 96   
E-post: marie-louise@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Kontaktperson valberedning
 • Samverkan inkassobolag
 • Fokusgrupp "Stanna kvar och trivas i yrkesrollen"
Regionansvarig Väst

Charlotta Movitz Dahlgren
Budget- och skuldrådgivning
Kungsgatan 55, 501 80  BORÅS
Tel: 033-35 75 95
E-post: charlotta@busforeningen.se

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Strategiska Samverkansgruppen (där ingår även Konsumentverket, Kronofogden, SKR)
 • Samverkan inkassobolag
 • Fokusgrupp "Öka kunskapen om BUS hos chefer och politiker"
 • Kontaktperson KOV "Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning"
Regionansvarig

Alexandra Solvin
Budget- och skuldrådgivning
Sigtuna kommun, Södergatan 20
195 85 MÄRSTA
Tel: 08-591 268 95
E-post: alexandra@busforeningen.se
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:
 • Kronofogdens Intressentråd
 • Indrivningsgruppen (där ingår även Konsumentverket och Kronofogden)
Övriga föreningsuppdrag
Bodil Hallin - Konsumentverkets Insynsråd

Ingela Pedersén - Gilla Din Ekonomi

Tina Sjödahl och Ingela Pedersén - utbildningssamordnare för "Trygga din ekonomiska framtid"

Ingvor Fahlén - utbildare (överskuldsättningskurs vid Linköpings universitet)

Marie Magnusson - Expert utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)

Lena Svensson - Kronofogdens Intressentråd

Valberedning:
Bodil Hallin, Camilla Qvennerberg, Ulla-Britt Hogler

Fokusgrupp 1 "Stanna kvar och trivas i yrkesrollen":
Carina Brehmer, Therese Lindström, Ulla-Britt Hogler, Nina Karlsson

Fokusgrupp 2 "Öka kunskapen om BUS hos chefer och politiker":
Anita Grankvist, Annelie Fredriksson, Malin Halvarsson, Pernilla Hederström 

Fokusgrupp 3 "Ett bredare utbildningsutbud inom de områden som idag ligger utanför Konsumentverkets ansvar":
Ninorta Betiyo, Bror Sandberg, Gert Johansson
 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Marita Stureson, Lapplandsgatan 8, 265 31 ÅSTORP
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se