Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Föreningens historia

BUS-föreningen såg dagens ljus i juni 1995. Det var Mari Råby, föreningens första ordförande, som bildade föreningen tillsammans med fem kollegor. Föreningen kom till därför att man kände att yrket inte fick tillräcklig respekt bland arbetsgivare och myndigheter. Dessutom var yrket då relativt nytt, så det saknades verktyg, stöd och utbildning.

Till den första utbildningsdagen 1996 hade mer än 100 personer tecknat medlemsskap. Första prioritet blev att samordna medlemmarna ute i landet. Föreningen bildade därför regioner för samsyn, nätverksträffar, diskussioner och kunskapsspridning. Syftet var att snabbt få till en "vi-känsla" i BUS, värna om yrkesstoltheten och poängtera att det enbart var med gemensamma krafter som man kan få resultat.

 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se