Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Budget- och skuldrådgivning - ett viktigt yrke

Sedan den första skuldsaneringslagen började tillämpas i Sverige 1994 har kommunens budget- och skuldrådgivning haft en viktig roll för att hjälpa överskuldsatta personer. I den senaste lagen har kommunernas ansvar förtydligats och det rehabiliterande och rådgivande arbetet har satts i fokus.

 

Rådgivningsansvaret omfattar inte bara dem som är berättigade till en skuldsanering enligt lagen, utan alla skuldsatta som är i behov av hjälp. Rådgivningen ska även bidra till att förebygga att människor blir överskuldsatta.

 

Budget- och skuldrådgivare har alltså en viktig uppgift att ge den skuldsatte hopp och visa på handlingsalternativ och vägar ut skuldfällan.


Tjänstebeskrivning 2017.pdf »

"En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara av sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av en ordnad privatekonomi, men också ger stöd och råd till dem som har halkat snett. I förlängningen är det också bra för kommunerna, eftersom sådana ekonomiska problem annars riskerar att bli inkörsporten till utanförskapet."

 

Mats Odell

f d Kommun- och finansmarknadsminister

BUSare berättar

För att få veta mer om hur det är att jobba som budget- och skuldrådgivare har vi pratat med några eldsjälar:

Marie Magnusson, socionom - budget och skuldrådgivare i Lunds kommun

 

Tiden går fort när man har kul är en sliten klyscha men passar bra in på Marie. Hon har varit BUSare väldigt länge men har aldrig tröttnat.

 

- Jag har gillat mitt jobb från första början. Proffsigheten har vuxit fram tack vare BUS lokala, regionala nätverk och bra utbildningar. Min chef har bidragit till att jobbet känns värdefullt genom att satsa på oss vad gäller bland annat metodutveckling och kompetenshöjande kunskap. Vi har breda ramar och möjlighet till ständig utveckling. Jag och mina kollegor får också stöttning till 100 procent, säger Marie.

 

Hon förnekar inte att många möten med klienter är både tuffa och utmanande. Men att bidra till att få rätsida på en skuldsatt klients ekonomi är både tacksamt och stimulerande.

 


Jonas Persson, socionom - budget och skuldrådgivare i Höganäs kommun

 

Jonas tillhör socialförvaltningen och tycker det är en bra lösning. Här finns tillgång till handledning och samtal med kollegor som har kunskap och förståelse för jobbet. En trend är att fler och fler söker budgetrådgivning. Det ställer krav på att hinna med och samtidigt inte tumma på kvalitén.

 

- Det är bra att söka hjälp tidigt. Allt blir enklare och går snabbare. Men många drar sig för att söka för att man mer eller mindre tror att det är kriminellt att ha skulder, säger Jonas.

 

Det förebyggande arbetet är viktigt, men behöver utvecklas. Jonas har satsat på att nå nya målgrupper som har kontakter med personer som kan behöva budget- och skuldrådgivning. Bland annat har han träffat och informerat kommunens förmyndare och goda män.

 

- Ungdomar är viktiga, men det gäller att hitta budskap som inte blir till självklarheter, gäspningar eller "vad rör detta mig?", menar Jonas.

 

En viktig roll som budget- och skuldrådgivare är relationen till andra parter som banker, fastighetsägare och andra kreditinstitut

 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se