Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Om föreningen
Nyheter och aktiviteter i BUS-föreningen
Till höger ser du några av våra kommande aktiviteter. I kalendern i menyn ovan hittar du mer information om vad som är på gång i föreningen, möten, regionträffar, styrelsens arbete m m.
Webbutbildning företagsekonomi
2017-09-29 09:00
BUS-föreningen gjorde en undersökning av budget- och skuldrådgivarnas utbildningsbehov i våras. När vi sammanställt resultatet ser vi att många budget- och skuldrådgivare önskar utbildning inom företagsekonomi. Vi har tagit fasta på det och beslutat oss för att erbjuda en webbutbildning via utbildningsföretaget Bonanza. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Mer information om kursen och hur du anmäler dig finns i det senaste nyhetsbrevet.
Regionträffar hösten 2017
2017-09-14 11:21
Nu är datumen klara för några av höstens regionträffar! Träffarna är gratis för föreningens medlemmar. Detaljerad information går ut via mail inom respektive region. 

Datumen är:
* Tisdag 17 oktober - regionträff för Väst, i Vänersborg
* Tisdag 17 oktober - regionträff för Mellan, i Laxå
* Tisdag 24 oktober - regionträff för Syd, i Helsingborg
* Onsdag 1 november - regionträff för Norr, i Boden
* Tisdag 7 november - regionträff för Norr, i Sundsvall
Ny forskningsuppsats om BUS publicerad
2017-06-21 08:14
Uppsatsens problemformulering utgår från hur budget- och skuldrådgivarens yrkesroll skapas och upprätthålls. Syftet med studien är att förstå under vilka förutsättningar budget- och skuldrådgivare skapar och upprätthåller sin yrkesroll, samt hur yrkesrollen kan förstås utifrån handlingsutrymmet som tjänstemän. Läs mer här: http://www.busforeningen.se/sida/?ID=183469
Rätt till betalkonto med grundläggande funktioner
2017-06-16 11:17
Från och med den 1 juni 2017 har alla konsumenter som kan visa att de är bosatta inom EES rätt att få öppna ett så kallat betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. Läs mer på: http://www.konsumenternas.se/betala/betala/ratt-till-konto
Foton och presentationer från BUS-dagarna i Västerås
2017-06-16 08:51
Nu finns foton och presentationer från BUS-dagarna i Västerås ute på vår hemsida. Du hittar dem här: http://www.busforeningen.se/sida/?ID=176994
Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..