Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
i kommunal tjänst
Välkommen till BUS-föreningen!


BUS-DAGARNA 2020 OCH COVID-19 - NYA DATUM!

Pandemin innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Vi har alla ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Vi har också jobbat hårt för att försöka minimera de ekonomiska konsekvenser den här situationen medför för BUS-föreningen. När alla parametrar har vägts samman har de lett fram till följande ställningstagande:

BUS-styrelsen har beslutat att flytta BUS-dagarna 2020 till hösten. Nytt datum för konferensen är 
20 – 22 oktober 2020. Vi jobbar nu vidare med dessa nya förutsättningar som mål. Vi kommer, så långt det är möjligt, att erbjuda samma program som var tänkt till april, men vi återkommer med mer information om det längre fram.

Vad händer med min bokning till BUS-dagarna 2020?
Är du inbokad som deltagare på BUS-dagarna 2020 kommer du att bokas om till det nya datumet 20 – 22 oktober; du behöver inte göra någonting alls och du behöver inte kontakta oss. Du som bokat hotellrum kommer också att ha boende för de nya datumen. Tänk dock på att ändra din resa!

Om jag inte kan komma på det nya datumet?
Vill du boka av ditt deltagande på konferensen skickar du din avbokning via mail till stefan@commee.se. På grund av våra leverantörers skärpta ombokningsvillkor med anledning av pandemin, gäller våra ordinarie avbokningsregler: Vid avbokning senare än 14 februari 2020 debiteras en avgift på 75% av konferensavgift samt boende. Vid avbokning senare än 3 april 2020 debiteras 100% av konferensavgift samt boende.

Har du frågor kring konferensen kan du vända dig till info@busforeningen.se.

Vi vill rikta ett stort tack till våra deltagare för er förståelse i den här svåra situationen. Vi ses i Visby i oktober!

// BUS-styrelsen 2020-03-20


BUS-dagarna 2020


BUS-dagarna 2020 anordnas i Visby på Wisby Strand och är på grund av Covid-19 flyttade till 20 - 22 oktober. Konferensen kommer att starta tisdag 20 oktober kl 14.30 med incheckning och fika, sedan börjar programmet kl 16.00. Konferensen avslutas torsdag 22 oktober kl 14.15. All praktisk information hittar du i vårt program. Programmet kommer att uppdateras framöver.

Vill du anmäla dig till konferensen så öppnar vi upp vår anmälningssida igen. Här anmäler du dig

Varmt välkomna! 

 
BUSföreningens Facebooksida
Broschyr
Kontaktuppgifter BUSföreningen
Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
c/o Anna Nilsson, Parkgatan 19, 961 36 Boden
Orgnr: 802409-6656
Bgnr: 360-3180
info@busforeningen.se